Проведени обучения

ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село участва в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. В училището са планирани и проведени обучения по Дейност 2 през учебната 2022/ 2023 г. с учениците от първи клас, както следва:
Обученията по Дейност2 стартираха непосредствено след започването на учебната година от 27.09.2022 г. до 30.09.2022 г.
В този период се обучиха 2 групи ученици /общо 11 броя/ от начален етап – първи клас.
За ръководител на група бе определена г-жа Стойка Бенчева.
Теми на обучението за групите: Запознаване, влизане и работа с платформа Teams и Съвместна работа във виртуална класна стая.
Обучението на учениците са проведе в училище с предоставената от проекта налична техника – лаптопи. Учениците бяха въведени в първи стъпки към повишаване уменията им да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Първокласничетата за първи път повишават възможностите си за практическо приложение на ИКТ в дейностите по време на образователният процес.
Учениците бяха мотивирани да присъстват редовно в училище. Истинско щастие се изписваше на лицата им, когато разбраха, че ще имат часове с лаптопи и вече ще могат да работят с тях. Родителите желаят децата им да получат добро образование и да научат български книжовен език. Проектът дава успешен пример за ефективно сътрудничество между училище – семейство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *