Кратко ръководство за кандидатстване онлайн-първи и втори етап на класиране

Кратко ръководство за кандидатстване онлайн-първи и втори етап на класиране УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Срокът за подаване на заявления за Виж повече …

Ред за запознаване с проверените и оценени индивидуални изпитни работи по български език и литература, математика

Ред за запознаване с проверените и оценени индивидуални изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от Виж повече …