В ново училище – с нови надежди!

ОУ ,,Христо Смирненски“ – Ново село спечели проект ,,В ново училище – с нови надежди!“. Проектът напълно съответства на името си, тъй като децата тук вече имат ново училище, нова сграда, ремонтирана по спечелен проект на стойност близо 1 милион лева.

Новият проект е по конкурсна процедура към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Стойността му е 22 398 лева, а основната му цел е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на всяко едно дете за трайното му приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните му резултати.
Проектът е с фокус върху усилията намаляване броя на децата, които преждевременно напускат училище, повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на личностните им изяви и изграждане на подкрепяща среда, в която учениците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване активността им в училище.

Продължителността на проекта е 7 месеца, с начало 20. 12. 2022 и край 20. 06. 2023 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *