Изменението на Наредбата за приобщаващото образование, която касае отсъствията на учениците.

Уведомяваме Ви, че вече е в сила изменението на Наредбата за приобщаващото образование, която касае отсъствията на учениците. Чл. 62. Виж повече …