Възстановяване на присъствен учебен процес от 06.12.2021 г. – за учениците с подадени декларации за съгласие за тестване от родител

Считано от 06.12.2021 г. се възстанови присъственият учебен процес за всички ученици от ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село с Виж повече …

Инструктаж на учениците при започване на присъствено обучение на ротационен принцип от 29.11.2021 г.

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ОУ Виж повече …