Програми и проекти

Работа по проекти и програми

1. Проект ”Всеки ученик може да бъде отличник” към ЦМЕДТ „Амалипе” гр.Велико Търново.

2. Проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”
-Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”

4. Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

5. Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

6. ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ – МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

7.Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

8.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ЗАЕДНО В ГРИЖАТА ЗА УЧЕНИКА “ Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио “

9.НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019 г “   На тема:„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ, “Проект „Вълшебна ученическа мечта, свързана с околната среда”

10. ПЪРВОТО ИНОВАТИВНО СЕЛСКО УЧИЛИЩЕ В ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ, „Аз съм българче и расна с мойта госпожа прекрасна!“ 2018-2019 г, 2019-2020 г,2020-2021г.

11.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА„ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

12.Проект  „Математиката с JUMP Math – иновативна система за преподаване по математика!“

13.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

14.Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *