Списък на педагогически и непедагогическия персонал на ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село за 2022/2023 учебна година

Директор на училището: Ваня Ангелова Лазарова

№ по ред Име и фамилия Заемана длъжност
1 Иванка Илиева Стоянова Ст. учител, нач. етап
2 Стойка Атанасова Бенчева Ст. учител, нач. етап
3 Марияна  Василева Ставрева Учител в прог. етап по БЕЛ
4 Елена Борисова Николова Ст. учител, нач. етап
5 Иванка Костадинова Папазова Учител нач. етап
6 Недялка Димитрова Сивева Учител прог. етап по математика
7 Мариана Любенова Барзева Ст.учител прог. етап по ХООС, БЗО, ЧП
8 Даниела Логинова Логинова учител прог. етап по английски език
9 Данаил Сивев Сивев учител-лектор /ФА, ИИ и ТП/
10 Тодор Атанасов Тодоров учител-лектор /ИЦ, ГИ/
11 Стоян Стефанов Червенков Ст.учител прог. етап по ФВС
12 Стефка Рангелова Дрянкова Счетоводител
13 Нели Александрова Лазарова Образователен медиатор
14 Иванка Бърборкова огняр
15 Надка Асенова Игнатова Чистач
16 Надежда Николова ЗАС
17 Жулиета Иванова Янакиева Мед. лице

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *