Ротационен график за провеждане на часовете от 01.11.2021 г.

Във връзка със заповед № РД09-3596/20.10.2021 г на МОН във връзка с постъпили данни от РЗИ – Пловдив, в изпълнение на заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

1. В периода от 01.11.2021 г. до 12.11.2021 г. вкл. обучението на учениците от I – VII клас да се осъществи на ротационен принцип както следва:

1. За периода от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. вкл.
Паралелки, които ще преминат на ОРЕС

I ,,а“, II ,,а“ ,III,,а“ , IV,,а“

Паралелка които ще бъдат присъствено:

V ,,а“, VI,,а“, VII,,а“

2. За периода от 08.11.2021 г. до 12.11.2021 г. вкл.
Паралелки, които ще преминат на ОРЕС

V ,,а“, VI,,а“, VII,,а“

Паралелки, които ще се обучават присъствено

I ,,а“, II ,,а“ ,III,,а“ , IV,,а“

Начало на учебните часове 08.00 ч.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *