Работа по проекти

Работа по проекти и програми

  1. Проект ”Всеки ученик може да бъде отличник” към ЦМЕДТ „Амалипе” гр.Велико Търново-2012-2014г.
  2. Проект ”Всеки ученик ще бъде отличник” към ЦМЕДТ „Амалипе” гр.Велико Търново-2015-2017г.
  3. Проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”-2012-2015г
  4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

-Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”-2015-2020г.

  1. Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие наспособностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) -2016-2018г.
  2. Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

  1. ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *