Процедурата за информирането при възникнали инциденти, бедствия, аварии, терористични действия или други извънредни обстоятелства

І. При възникнали инциденти (обстоятелства, застрашаващи живота и здравето) с ученици, с педагогически специалисти и/или непедагогически персонал:

1. Педагогическите специалисти и обслужващия персонал в училище при възникване на инциденти с ученици, с педагогически специалисти и/или непедагогически персонал, след предприетите по спешност действия в рамките на компететностите, в най- кратък срок да подават първоначалната информация до директора.
2. След изясняване на фактите и обстоятелствата в срок до един час директорът изпраща до началника на регионалното управление на образованието писмен доклад, съдържащ информация за състоянието на пострадалите и за предприетите действия, които имат отношение към случилото се.

ІІ. За възникнали бедствия и аварии, за терористични действия и други извънредни обстоятелства, при които има пострадали ученици, педагогически специалисти и/или непедагогически персонал и/или са нанесени сериозни материални щети.
1. Всички работещи в училището НЕЗАБАВНО в случай на бедствия и аварии, за терористични действия и други извънредни обстоятелства, при които има пострадали ученици, да подадат първоначална информация на Директора, за да бъде съобщено на тел.112, на кмета на населеното място и на Началника на РУО – гр. Пловдив.
2. За уведомяване на Директора:
Тел: 0888917730
Тел. 03147 / 2224
E_mail: oy_novoselo@abv.bg

ІІІ. След уведомяването на директора при възникнали бедствия и аварии, за терористични действия и други извънредни обстоятелства, при които има пострадали ученици,педагогически специалисти и/или непедагогически персонал или са нанесени сериозни материални щети подават първоначална информация на тел.112. След предприемане на всички спешни действия в рамките на компететностите, се уведомява кмета на населеното място и на Началника на РУО гр. Пловдив. Заедно се предприемат действия по уведомяване на родителите и всички други компетентни институции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *