Протокол на заседание на обществен съвет към ОУ „Христо Смирненски“ с.Ново село