Важно!!! От 08.11.2021 г. обучение в ОРЕС за цялото училище

Уважаеми родители, ученици и учители,

Уведомяваме Ви, че във връзка със заповед № РД01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

От 08.11.2021 г. учениците от всички класове ще се обучават от разстояние в електронна среда /ОРЕС/. Учителите създават условия за провеждане на обучението по график. За начален етап продължителност на часовете – 20 мин., за прогимн. етап – 30 мин.

Обучението се осъществява по седмично разписание.

 

От 08.11.2021 г. обучението на учениците от I – VII клас да се осъществи в електронна среда /ОРЕС/ чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

 

УТВЪРЖДАВАМ

график за провеждане на обучението, както следва:

І – ІІ клас   III – IV  клас V –  VІІ клас
1. 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.30
2. 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.40 – 9.10
3. 9.00 – 09.20 9.00 – 09.20 9.20 – 9.50
4. 9.40 – 10.00 9.40 – 10.00 10.10 – 10.40
5. 10.10 – 10.30 10.10 – 10.30 10.50 – 11.20
6. 10.40 – 11.00 10.40 – 11.00 11.30 – 12.00
7. 12.10 – 12.40
ЦОУД
                                                  ОРЕС
                                         1, 2, 3 и 4 клас
1 12:00 12:20 Организиран отдих и спорт
2 12:30 12:50 Организиран отдих и спорт
3 13:00 13:20 Самоподготовка
4 13:30 13:50 Самоподготовка
5 14:00 14:20 Занимания по интереси
6 14:30 14:50 Занимания по интереси
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *