Организация на обучението и планиране на седмици за допълнителни компенсиращи мерки за учениците от I-VI клас  за учебната 2020/2021 г.

Организация на обучението и планиране на седмици за допълнителни компенсиращи мерки за учениците от I-VI клас  за учебната 2020/2021 г. във връзка с необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училище.

 1. Дните от 07.12.2020 г. до 18.12.2020 г. вкл. да са НЕУЧЕБНИ за учениците от I-VI клас вкл.
 2. В дните от 07.12.2020 г. до 18.12.2020 г. да не се провеждат основни, а само допълнителни компенсиращи мерки и форми на педагогическото въздействие, с участието на ученици и родители от I-VI кл. в условията на преустановен присъствен образователен процес поради COVID-19, в т.ч. и от разстояние в електронна среда.
 3. Допълнителните компенсиращи мерки да се извършват от преподаващи учители като допълнителна работа за ангажиране и мотивация на учениците и преодоляване на пропуските им в рамките на периода от 07.12.2020 г. до 18.12.2020 г. вкл.
 4. Педагогическите специалисти сами избират компенсиращите допълнителни мерки, както и начинът им на провеждане в електронна среда чрез платформата Майкрософт Тиймс, Фейсбук, група на класа, Вайбър група.
 5. Подготвят, размножават и създават организация за разпространение, на материали на хартиен носител, с помощта на образователния медиатор.
 6. За периода 07.12.2020 г. до 18.12.2020 г. учителите преценяват начина на ангажиране и мотивацията на учениците за занимания по интереси, за допълнителна работа за преодоляване на пропуските, за упражнения, за екипни проекти и т.н., като дневната им ангажираност, ако дейностите са в електронна среда, не може да надвишава ангажираността през един учебен ден.
 7. Допълнителните компенсиращи мерки да се осъществяват в рамките на 5 часа дневно, които включват подготовка на дейности, упражнения, образователни игри, проектни дейности, ОПЛР т.н. в електронна среда и/или на хартиен носител, публикуване и/или предоставяне на учениците за допълнителна работа, получаване на обратна връзка и изготвяне на крайни продукти – албуми, табла, картички, книжки, презентации и т.н. За осъществените в рамките на 5 часа дневно или 25 часа седмично (при 5 дневна работна седмица) дейностите да се отразяват и съхраняват в училищната документация на класа, а на всеки педагогически специалист се заплаща дължимото възнаграждение.
 8. Допълнителните компенсиращи мерки не може да се припокриват по време с дейности, осъществявани по проекти.
 9. Втори учебен срок за учениците от I-VI клас ще започне на 18.02.2021 г.
 10. Седмицата (третата) за проектни дейности за учениците от I-III клас да се проведе в периода 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г.
 11. Заложените теми за допълнителни компенсиращи мерки за учениците от I-VI клас са както следва:

 

ТЕМИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ  В НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА ПЕРИОДА ОТ 07.12.2020Гг. ДО 18.12.2020г.

 

1.Безопасност на движението.(БДП)

2.Действия при земетресение,наводнение,пожар.(ГЗ)

3.Как да се предпазим от заразни болести,ковид 19?(Здравно възпитание.)

4.Моето зелено училище,улица,дом.(Екологично възпитание)

5.Природен календар.(Екологично възпитание)

6.Празници на различните етноси.Коледа.Банго Васил.(Интеркултурно образование)

7.Да поздравим всички за Коледа и Нова година с картичка.(Интеркултурно образование)

8.Да  украсим елхата.

9.Дядо Коледа пристига!

10.Изработване на сурвачки за празника.

 1. ОПЛР

 

Математика:

Екипната работа на учениците  V клас – Проект “Идеи за коледна украса с геометрични фигури “

Екипната работа на учениците  VI клас  – Проект “Геометрични фигури и тела“

ОПЛР

 

БЕЛ :

Теми за V и VI клас

-прочит на книга / худ.лутература/по избор и илюстрация на любим момент от нея

– събиране на материали от и-нет за писател по избор и подготовка за тематично табло

-препис на любим момент от книга /за тематично табло/

– ОПЛР

 

Английски език:

II клас – „Нарисувайте любимите си коледни играчки и напишете имената им на английски език“

III – IVклас –  „Коледна картичка с пожелание на английски език“

V-VI  клас –  „ Писмо до Дядо Коледа за желания подарък – на Английски език“.

 

 

Човекът и природата – V и VІ клас

V клас –          Храните, които трябва да ядем за силен имунитет.

VІ клас –        Грижа за бездомните животни.

V клас –          Спортуване през зимата.

VІ клас –        Хигиенни навици за предпазване от различни болести.

V клас –          Хигиенни навици за предпазване от различни болести.

VІ клас –        Храните, които трябва да ядем за силен имунитет.

V клас –          Грижа за бездомните животни.

VІ клас –        Спортуване през зимата.

 

 

 

 

 1. Дните от 07.12.2020 г. до 18.12.2020 г. вкл. са УЧЕБНИ за учениците от VII клас и се провеждат от педагогическите специалисти чрез платформата Майкрософт Тиймс, съгласно утвърдено седмично разписание :

 

 24.11. – 21. 12. 2020 г.
 № ОРЕС
7 клас
1 8.00 8:30
2 8:40 9:10
3 9:20 9:50
4 10:10 10.40
5 10:50 11:20
6 11.30 12:00
7 12:10 12.40
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Обучението на учениците от VII клас , които не разполагат с електронни устройства, достъп до интернет , да се провежда с изготвяне на учителите, размножаване и раздаване, обратна връзка с помощта на образователния медиатор на материали на хартиен носител, на учениците.
 2. Начало на II учебен срок за VII клас – 04.02.2021 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *