Обучение в ОРЕС за учениците от 5-7 клас, за периода от 15,03,2021 г. до 26,03,2021 г.

  1. За периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 5 до 7 клас . За посочения период учениците  следва да преминат към обучение от  разстояние в електронна среда (ОРЕС).
  2. При преминаване към ОРЕС да се спазват Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние в ОУ „Христо Смирненски“,  с. Ново село 2020/2021 учебна година, приети с решение на Педагогически съвет.
  3. При преминаване към ОРЕС да се използва платформа Тиймс и средствата на информационните и комуникационите технологии, при условията на чл.115а, ал.1 от ЗПУО и съгласно Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние в  ОУ „Христо Смирненски“,  с. Ново село през 2020/2021 учебна година .
  4. График за преустановените присъствените  учебни занятия за учениците от V до VII клас за периода от 15.03.2021г. до 26.03.2021 вкл.,които ще се обучават в ОРЕС

 

№ на час V  клас

ОРЕС и несинхронно 30 мин.

VI клас

ОРЕС и несинхронно 30 мин.

VII клас

ОРЕС и несинхронно

30 мин.

1 час 08:00 – 08.30 08:00 – 08.30 08:00 – 08.30
2 час 08:50 – 09.20 08:50 – 09.20 08:50 – 09.20
3 час 09.40 – 10.10 09.40 – 10.10 09.40 – 10.10
4 час 10.40 – 11.10 10.40 – 11.10 10.40 – 11.10
5 час 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00
6 час 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50 12.20 – 12.50
7 час 13.10 – 13.40 13.10 – 13.40 13.10 – 13.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *