Книга от есенни листа – ние четем

Книга от есенни листа

Във връзка с писмо изх. №АД-04-2541/06.10.2022 г. на РУО – Пловдив за изпълнение на т. 3.1.3. от Регионален план за действие на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, бяха инициирани дейности за стимулиране на читателската активност на учениците от начален етап в ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село.
За учениците в ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село дните бяха забавни, развлекателни, и същевременно възпитателни. Заедно изграждаме обща позитивна култура на поведение, развиваме емоционалната интелигентност, подобряваме логическото и креативно мислене на обучението в посока – „Да науча лесно и забавно българския език.”. С тези дейности провокираме непрекъснато интереса от страна на учениците към четенето не само в дни от седмица на четенето, а и постоянно.Учениците от ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село заедно с г-жа Ставрева се превърнаха в рецитатори. Играта за най-вярно прочетен текст впечатли малките ученици на ниво клас за подобряване на четивната техника – брой правилно прочетени думи в минута.
Това позволи да се повиши мотивацията за четене и учене, малките ученици се почувстваха успешни, а по-големите – значими и можещи .
Учениците с включи в мини проектно-базирано обучение – Направи книга от есенни листа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *