Информация COVID-19

  1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

 

  1. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.

 

  1. Спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

 

  1. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

 

  1. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.

 

  1. Забраняват се посещения на външни лица в училището. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

 

  1. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *