Информация за учебния процес считано от 04.01.2021 г.

  1. В периода от 04.01.2021 г. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от Iдо IV клас. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
  2. Считано от 04.01.2021 г. се възстановява провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки. Провеждането на извънкласни дейности се осъществяват с ученици от една паралелка с оглед необходимостта за продължаване спазването на принципа на невзаимодействие с други ученици.
  3. В периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. обучението на учениците от V до VII клас  записани в дневна форма на обучение, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *