Информационна кампания – превенция на трафика на хора

Провеждане на информационна кампания, насочена към превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация, организирана от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, и с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора

Във връзка с писмо №9105-366/20.10.2021 г. на г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката Ви информираме, че Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР (ГДБОП – МВР) информира, че участва активно в ЕМРАСТ – ТНВ (Европейска мултидисциплинарна платформа срещу заплахите от престъпността, приоритет „Трафик на хора“), и е лидер на дейност 3.1. от оперативния план за действие за 2021 г., касаеща превенция на престъплението във всичките му форми. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), както и с финансовата подкрепа на ЕМРАСТ – ТНВ, реализират кампания с наименование „Blind Betting”, която включва превенционни материали, насочени както към потенциалните жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, така и към ползвателите на сексуални услуги. Материалите са разработени от рекламна агенция New Moment New Ideas Sofia и включват два видеоклипа по около 50 секунди всеки, плакат за билборд и информационна брошура. „Blind Betting”. Целта е да се повиши осведомеността и чувствителността на обществото, в частност на рисковите групи, по отношение на механизмите за въвличане в трафик с цел сексуална експлоатация, както и да се насочи вниманието към конкретни признаци за идентифициране на пострадали от престъплението. Кампанията ще се осъществи на територията на общо 27 държави-членки на ЕС, които подкрепят дейност 3.1., като се очаква силен международен отзвук и ангажираност в каузата на потенциални партньори както от публичния, така и от частния сектор.

В тази връзка ГДБОП – МВР се е обърнало към МОН за съдействие за гласност на горевизираната превенционна кампания, както и за получаване на подкрепа в борбата с трафика на хора както на национално, така и на европейско ниво.

С оглед на гореизложеното, отправяме молба към Вас за съдействие, включване и подкрепа на кампанията. Вашата подкрепа е ключова за успеха на планираната превенционна кампания и ще допринесе за по-доброто разбиране на престъплението трафик на хора и неговите негативни последици както за отделната личност, така и за цялото българско общество.

Линковете, представени в приложенията, са аудио и видеофайлове, които са част от кампанията #BlindBetting.

Приложения:

https://dox.abv.bg/download?id=8468924fa6#

https://dox.abv.bg/download?id=74d6e5aa66#

https://dox.abv.bg/download?id=b79149931b#

https://dox.abv.bg/download?id=7db037074a#

https://dox.abv.bg/download?id=ea4e1105c2#

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *