Инструктаж на учениците при започване на присъствено обучение на ротационен принцип от 29.11.2021 г.

ИНСТРУКТАЖ
НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ОУ ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ С. НОВО СЕЛО
1. Спазване на общите здравни мерки.
2. Носене на защитна маска за лице
1. Всички ученици от V до VII клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал в училищата, да носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училище, с изключение на момента на вземане на проба за изследване с неинванзивен бърз антигенен тест за доказване на COVID-19.
2. Учениците от началния етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице извън класната стая – при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и персонал.
3. Учениците от начален етап (I-IV клас) задължително носят защитна маска за лице и в класната стая от пристигането им в училище до приключване на изследването на ученика с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните на изследване.
4. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, а за учителите – от училище.Училището осигурява защитни маски за лице и в случай, когато учениците нямат такива или са неподходящи за ползване.
5. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:
а) в училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
б) за учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;
6. При желание на родителите учениците от начален етап (I-IV клас), могат да носят защитни маски за лице по време на целия им престой в училище.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.
• Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата;
• Преди поставяне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
• защитната маска се сваля, като се хващат връзките и се избягва докосването на предната част;
• След сваляне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
• Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля веднага след сваляне;
• Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни;

3. Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при посещение на санитарните помещения (влизат само по двама), по време на междучасията и организирания отдих;
4. Да не споделят общи предмети или храна;
5. Да спазват необходимата дистанция по време на хранене;
6. При евентуално неразположение да уведомят своевременно учител, медицинското лице или родител (ако неразположението е усетено в домашна среда);
7. Стриктно спазване на лична хигиена.
• Старателно измиване на ръцете:
– когато са видимо замърсени;
– след кихане или кашляне;
– преди, по време и след приготвяне на храна;
– преди хранене;
– след ползване на тоалетна;
– след досег с животни;
– при непосредствена грижа за болен.
Ръцете се мият 20 секунди със сапун.
• При невъзможност за измиване , се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите;
Ръцете се оставят да изсъхнат след необходимото време за контакт за обработване на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

В сградата на училището не се допускат ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, и чиито родители не са изразили съгласие за изследване два пъти седмично, с изключение на учениците в ротация.
Входове, коридори, стълбища.
-входовете на училището и да се ползват както следва:
Вход –Изход 1 –II и III клас и V, VI ,VII (по график)
Вход –Изход 2 – I и IV клас (по график)
Вход –Изход 2 – ГЦДОУД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *