Из живота на училището

Учим и се забавляваме като едно голямо семейство. Успяваме да накараме жителите на с. Ново село и жителите на община Стамболийски да разберат ,че и нашите ученици, макар от ромски произход могат, справят се и успяват!