Заповед за Създаването ,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

zapoved1 zapoved2