,,Занимания по интереси в ОУ ,,Христо Смирненски” 2019-2020 г.

,,Занимания по интереси в ОУ ,,Христо Смирненски”, с. Ново село  за учебната 2019/2020 г. по  Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

В ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село има сформиран  – Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали по проекта – 1 група с 15 ученици от V до VII клас и с ръководител г-жа Мариана Барзева, ст. учител в прогимназиален етап .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *