Дневно разписание на институцията за учебната 2020/2021 г.

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА

за учебната 2020 / 2021 г.

  • Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа.
  • Училището е отворено в работните дни от 07:00 ч. до 17:00 ч.
  • Учебните занятия започват  в 08:00 часа и завършват съгласно седмично разписание:
  • Начало -08:00 часа ,Край  – 17:00 часа
І – ІІ клас   III – IV  клас V –  VІІ клас
1. 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 8.00 – 8.45
2. 8.45 – 9.20 8.50 – 9.30 8.55 – 9.40
3. 9.40 – 10.15 9.40 – 10.20 9.50 – 10.35
4. 10.25 – 11.00 10.40 – 11.20 11.00 – 11.45
5. 11.10 – 11.45 11.30 – 12.10 11.55 – 12.40
6. 11.55 – 12.30 12.20 – 13.00 12.50 – 13.35
7. 13.45 – 14.30

Учебните часове в

–      I и II клас са с продължителност 35 минути,

–     III  – IV клас  с продължителност 40 минути,

–      V – VІІ клас – 45 минути

Почивките  се обявяват с училищния звънец.
Продължителността на работното време на учители, служители и помощен персонал е 8 часа, трима – 4 часа.
Учителите се явяват на работа най-малко 15 минути преди започване на учебния час. Те дежурят по утвърден от ръководството график.
Работното време на:

  • ГЦДОУД – съгласно график :

Организация на учебния ден в ГЦДОУД – I – IV  клас :

12:30 ч. до  13:50 ч. – организиран отдих и физическа активност (2 часа блок)

13:50 ч. до 14:00 ч. – почивка

14:00 ч. до   15:20 ч. – самоподготовка ( 2 часа блок)

15:20 ч. до   15:40 ч. – почивка

15:40 ч. до   17:00 ч. – занимания по интереси ( 2 часа блок)

  •  ръководното звено е от 08.00 ч. до 16.30ч.
  • обслужващ персонал – от 07.00ч. до 17.00ч. – съгласно график
  • огняр  – съгласно график
  • счетоводител – съгласно график

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *