ГРАФИК на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021-2022 година

ГРАФИК

на дейностите за прием на ученици в първи клас

за учебната 2021-2022 година

 

 № Вид дейност Срок Отговорник
             1. Проучване желанието на родителите на бъдещите първокласници, децата им да се обучават в ОУ ”Хр. Смирненски”- с. Ново село м. Февруари- 2021 г.

м. Март – 2021 г.

начални учители  Иванка Стоянова

 

2. Рекламни посещения в детската градина и по домовете на бъдещите първокласници 24.05.2021 г. Директор

начални учители -екип

3. Родителска среща – презентация за родители на първокласници и постижения на училището 19.03.2021 г. Начални учители

Иванка Стоянова

 

4. Подаване на документи:

  1. Подаване на заявление по  образец  за прием в  І клас от родителите

 

  1. Да се изисква удостоверение за завършена подготвителна група в детската градина или подготвителен клас /оригинал/

 

  1. Записване на учениците в І клас за учебната 2021 / 2022 година

 

 

  1. Заявления за ГЦДОУД

 

 

5.      Провеждане на І родителска среща

 

до 31.05.2021

 

 

 

 

до 04.06. 2021

 

 

 

04.06.2021 г.

 

 

04.06.2021 г.

 

 

04.06.2021 г.

 

Директор

Начални учители

КОМИСИЯ

 

КОМИСИЯ

 

 

КОМИСИЯ

 

 

Иванка Папазова

 

 

 

КОМИСИЯ

 

5. Изготвяне на списъците на приетите първокласници и  утвърждаване на приема на учениците в І клас за учебната 2021 / 2022  

Юни 2021 г

Директор

 

КОМИСИЯ

 

6. Обявяване на списъците на приетите ученици в І клас за учебната 2021 / 2022 г., разпределени по паралелки. 04.06.2021 г.

 

Директор
7. Провеждане на ІІ родителска среща на паралелката Септември

10.09.2021 г.

Класната ръководителка на първи клас за учебната 2021/2022г

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *