Възстановяване на присъствен учебен процес от 06.12.2021 г. – за учениците с подадени декларации за съгласие за тестване от родител

Считано от 06.12.2021 г. се възстанови присъственият учебен процес за всички ученици от ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село с подадена декларация за съгласие за тестване с бърз неинванзивен антигенен тест за COVID-19 от родител
Учениците, чиито родители не са дали съгласие за присъствено обучение, се обучават синхронно доколкото и ако е възможно (асинхронно) от разстояние в електронна среда с продължителност съгласно графика.
Тестването на учениците (които провеждат присъствено обучение) се извършва в училище с бърз неинванзивен антигенен тест за COVID-19 веднъж седмично (в първия учебен ден за съответната седмица) в съответната класна стая по класове. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище.
Тестването на учениците от I-VII клас ще се извършва от 07.45 до 08.15 ч. в съответната класна стая, по класове

График за провеждане на присъствено обучение,
за всеки понеделник от седмицата с цел тестване на учениците от I-VII клас
с бърз неинванзивен антигенен тест за доказване на COVID-19

№ І – ІІ клас III – IV клас V – VІІ клас
1. 8.15 – 8.50 8.15 – 8.55 8.15 – 9.00
2. 8.55 – 9.30 9.00 – 9.40 9.05 – 9.50
3. 9.35 – 10.10 9.45 – 10.25 9.55 – 10.40
4. 10.25 – 11.00 10.40 – 11.20 11.00 – 11.45
5. 11.10 – 11.45 11.30 – 12.10 11.55 – 12.40
6. 11.55 – 12.30 12.20 – 13.00 12.50 – 13.35
7. 13.45 – 14.30

Организация на учебния ден в ГЦДОУД – I – IV клас :
12:30 ч. до 13:50 ч. – организиран отдих и физическа активност (2 часа блок)
13:50 ч. до 14:00 ч. – почивка
14:00 ч. до 15:20 ч. – самоподготовка ( 2 часа блок)
15:20 ч. до 15:40 ч. – почивка
15:40 ч. до 17:00 ч. – занимания по интереси ( 2 часа блок)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *