Бюджет на училището

Отчет за бюджета на ОУ ,,Христо Смирненски“ , с.Ново село към 10.10.2019 г.

https://uchavnovoselo.com/wp-content/uploads/2019/10/Бюджет-трето-тримесечие-2019-2.pdf

Отчет за бюджета на ОУ ,,Христо Смирненски“ , с.Ново село към 30.06.2019 г.

Отчет за бюджета на ОУ ,,Христо Смирненски“ , с.Ново село за първо тримесечие 2019г.

Отчет за бюджета на ОУ ,,Христо Смирненски“ , с.Ново село за първо тримесечие 2019г.

Отчет на бюджета на ОУ“Христо Смирненски“, с. Ново село за третото тримесечие на 2018 година.

отчет-трето-тримесечие

Отчет на бюджета на ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село за второто тримесечие на 2018 година

Отчет второ тримесечие 2018

Отчет на бюджета на ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село за първо тримесечие на 2018 година

Отчет бюджет първо тримесечие 2018

Бюджет на ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село за 2018 година

Бюджет ОУ Христо Смирненски с. Ново село

Отчет за четвърто тримесечие на 2017 година

Второ тремесечие на 2017 г.

b1
b2
b3

Трето тримесечие на 2017 г. ТВОЯТ ЧАС