Безплатен очен скрининг на деца и ученици

В РУО – Пловдив е постъпило писмо  на МОН с вх. № АД-01-1887/ 01.07.2022 г.  за подкрепа и съдействие на фирма KWIAT относно разпространение на информация за кампания за безплатен очен скрининг, насочена към деца и ученици до 18-годишна възраст.

Фирма КWIAT организира ежегодни кампании, които са фокусирани върху различни аспекти на очното здраве за деца и възрастни.

През 2022 г. кампанията за безплатен очен скрининг на деца и ученици до 18-годишна възраст ще се проведе през месеците септември и октомври, като родителите ще могат да получат допълнителна информация на електронната страница на кампанията (www.kwiat.bg).

КWIAT е информирана, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищно образование предоставят значителна свобода на директорите на училища да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, както и за необходимостта от спазване на законовите изисквания по отношение на информираното съгласие на родителите, в т.ч. и по отношение разгласяването на сведения или данни за деца, вкл. и на снимки на деца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *